Velkommen til Stend vidaregåande skule
Hopp over meny

Elevundersøkelse

Elevundersøkelsen gir elevene på Stend en mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen. Resultatene fra undersøkelsen blir gjennomgått i skolemiljøutvalg og lærerkollegiet, og er et viktig verktøy i utviklingsarbeidet ved skolen. Undersøkelsen blir gjennomført om høsten.

Se informasjon til elever og foreldre.